بلاگ

چطوری حافظه و زمان اجرا را در پایتون و ژوپیتر نوت بوک حساب کنیم؟

چطوری حافظه و زمان اجرا را در پایتون و ژوپیتر نوت بوک حساب کنیم؟

قرار هستش در این اموزش با روش های ساده تا پیشرفته محاسبه زمان اجرا و وضعیت مصرف حافظه در پایتون رو با هم بررسی کنم پس ما من همراه باشید.

 

خیلی خلاصه بگم که توی ژوپیتر نوت بوک ابزار مورد علاقه من کلی ابزار هست که میتونیم از اونها استفاده کنیم و زمان اجرا رو محاسبه کنیم در کنارش توی پایتون خالص هم روش / روش هایی برای اینکار هست که در این مقاله با توجه به رویه یک دانشمند داده و مهندسی یادگیری ماشین بیشتر درباره ژوپیتر نوت بوک صحبت میکنم.

لینک ویدیویی روش های بررسی مدت زمان اجرای توابع و برنامه در پایتون و ژوپیتر نوت بوک در یوتوب

اگر که میخواهید میتونید راهنمای جامع ژوپیتر نوت بوک به صورت پست بلاگ رو مشاهده کنید و همچنین پلی لیست یوتوب ژوپیتر نوت بوک رو بررسی کنید.

پیش نیاز:

 • دانش اولیه پایتونی
 • دانش اولیه کار با ژوپیتر نوت بوک

جدول محتوایی

 • روش های محاسب زمان اجرا در پایتون (خالص)
 • روش های محاسبه زمان اجرا در ژوپیتر نوت بوک
 • محاسبه مصرف Ram در ژوپیتر نوت بوک

 

روش های محاسبه زمان اجرا در پایتون

 

برای محاسبه در قالب یک سری کد پایتونی ساده ترین روش استفاده از کتابخونه time و محاسبه قبل و بعد از اجرای یک یا چند خط کد میباشد.

قبل از اینکه کد اصلی رو بزنم باید یک کدی داشته باشیم که اجرا بشه برای شروه فاکتوریل ۱۰۰۰ که مودش رو بر ۲ بگیریم :

js
import math 
def my_code():
  print(f"factorial of 1000 % 2 is: {math.factorial(1000) % 2}")

حالا کد اصلی که با استفاده از time.clock() هست و میایم قبل و بعد از کد قرار میدیم:

python
import time

start_time = time.clock()
### codes
my_code()
###
print (time.clock() - start_time, "seconds")

این روش دو عیب داره برامون اینکه ما نمیدونیم هر سطر چقدر منابع مصرف میکنه و اینکه به صورت متوسط چقدر منابع مصرف میشه که بریم به بخش بعدی تا برای هر کدوم از این عیب ها بهتون بگم که jupyter notebook چه خوابی برامون دیده ( البته که Ipython باید گفت)

دو مشکل داریم:

۱. زمان اجرای متوسط رو نداریم

۲. زمان اجرای هر بخش رو نداریم

روش های محاسبه زمان اجرا در ژوپیتر نوت بوک

 

فعلا هنوز کد قبلیمون رو داریم و به نظرم به اندازه کافی خوب هستش برای اینجا بریم و بررسی کنیم

%time به خاطر اینکه ما دفعات زیادی کد رو اجرا میکنیم و دستور print خروجی رو شلوع میکنه و io رو درگیر من کد مرجع رو تغییر دادم به:

python
import math 
def my_code():
save_some_where = "factorial of 1000 % 2 is: {math.factorial(1000) % 2}"

از بخش توابع جادویی با یک تابع جادویی به اسم time  اشنا شدیم که برامون دقیقا مثل قسمت قبل مقدارش رو برمیگردونه برای مثال ببینید:

python
%time my_code()

البته یک قاعده ای رو داریم اگر دوتا % بذاریم پشت time برای کل اون سلول زمان رو حساب میکنه که زمانی که چند خط داریم از این رویه استفاده میکنیم ( یا خوانایی بهتر)

python
%%time 
my_code()
my_code()

این تا حدی خوبه که با جزییات ما میدونیم هر بخش چقدر زمان صرفش شده ولی بهمون هر دفعه یک رقم جدید میده و مشکل اول زمان اجرای متوسط رو نداریم رو اینجا قرار هست با دستور timeit حل کنیم!

python
%timeit

 

این دستور برای ما میاد و کدی / کدهایی که گفتیم رو چندین بار اجرا میکنه و بهمون یک خلاصه ای از عملکردش رو میده

بیایم اول مثل قبلی ها اجراش کنیم تا ببینیم چه چیزی بهمون میده و بعد مفصل تر دربارش صحبت کنیم:

python
%timeit my_code()

 

البته باز هم نسخه چند خطی اون با %% در دسترس هست

python
%%timeit 
my_code()
my_code()

قبل از اینکه جلو تر بریم بیاییم ببینیم چه چیز هایی رو بهمون میگه:

143 ns ± 3.93 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10000000 loops each)

به طور متوسط ۱۴۳ نانو ثانیه زمان اجرا دستورات ماست و  std ما ( انحراف معیار) ما حدود ۴ نانو ثانیه هست در کنارش دو چیز رو مطرح میکنه که این بر اساس یک تعداد run و یک تعداد loop هست

loop میشه گفت اجرای از اول کد هستش

run اجرای اون کد هستش

 

البته که میتونیم با دادن پارامتر هایی این رو تعیین کنیم

%timeit -n10 -r5 my_code()

که n  تعداد اجراست و r تعداد حلقه هایی باید اجرا بشه

دیدن لیست کامل پارامتر ها و توضیحات این تابع

برای گرفتن خروجی این تابع مجیک میتوینم با فلگ o خروجیش رو در یک متغییر ذخیره کنیم

output_of_test = %timeit -n10 -r5 -o my_code()

که این خروجیش میتونیم ازش مورادی مثل بهترین ها و بدترین زمان های اجرا رو بگیریم

python
# best time
times.best
# worst time
times.worst
#all times
times.timings

تا اینجا یکی از مشکلاتی که گفتم یعنی متوسط زمان اجرا رو حل کردیم ولی هنوز بهمون میزانی که هر خط کد طول میکشه اجرا بشه رو نمیگه بریم به بخش استفاده از ماژول های line_profiler و memory_profiler در ژوپیتر برای تشخیص میزان مصرف منابع و حافظه خط به خط کد پایتون:

 

نصب و استفاده از ماژول  line_profiler برای تشخیص زمان اجرای خط به خط کد

با استفاده از ماژول line_profiler در ژوپیتر و Ipython میتونیم زمان اجرای خط به خط پایتون رو در بیاریم و بعدا بتونیم با این اطلاعات بهبود بدیم اون رو

ابتدا اون رو نصب کنیم با کمک دستور pip

bash
pip install line_profiler

بعد از نصب میتونید با کمک load_ext اون رو توی ژوپیتر لود کنید

python
%load_ext line_profiler

و قبل از اینکه بریم و یک کدی بنویسیم که چندین قسمت داره تا درک بهتری داشته باشیم به کار.

python
def my_code():
  factorial_5 = math.factorial(5)
  factorial_100 = math.factorial(100)
  factorial_250 = math.factorial(250)
  factorial_50 = math.factorial(50)

چیزی که میدونیم اینکه فاکتوریل اعداد بزرگتر بیشتر طول میکشه و میخواهیم بررسی کنیم 250 چقدر بیشتر از بقیه طول میکشه. برای اینجا بعد از لود باید از lprun استفاده کنیم به این شکل که با فلگ f اسم تابع و خود تابع رو بفرستیم.

python
%lprun -f my_code my_code()

که بهمون این خروجی رو میده:

bash
Timer unit: 1e-06 s

Total time: 5.3e-05 s
File: 
Function: my_code at line 1

Line #   Hits     Time Per Hit  % Time Line Contents
==============================================================
   1                      def my_code():
   2     1     11.0   11.0   20.8   factorial_5 = math.factorial(5)
   3     1     15.0   15.0   28.3   factorial_100 = math.factorial(100)
   4     1     22.0   22.0   41.5   factorial_250 = math.factorial(250)
   5     1     5.0   5.0   9.4   factorial_50 = math.factorial(50)

که الان میدونیم هر خط چقدر منابع مصرف میکنه حالا بیایم با یک کد دیگه هم بررسیش کنیم

python
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.datasets import load_iris
X , y = load_iris(return_X_y =True)
%lprun -f LinearRegression().fit LinearRegression().fit(X, y)

برای اینکه نشون بدم میشه از توابعی که حتی خودمون نساختیم هم استفاده کنیم اینجا یک مدل خیلی ساده با استفاده از LinearRegression و دیتاست ایریس ساختم و اجراش کردم ببینم چطوری اجرا میشه که نتیجه به این شکل شد:

text
Timer unit: 1e-06 s

Total time: 0.002846 s
File: /home/amin/.local/lib/python3.6/site-packages/sklearn/linear_model/_base.py
Function: fit at line 481

Line #   Hits     Time Per Hit  % Time Line Contents
==============================================================
  481                        def fit(self, X, y, sample_weight=None):
  482                          """
  483                          Fit linear model.
  484                      
  485                          Parameters
  486                          ----------
  487                          X : {array-like, sparse matrix} of shape (n_samples, n_features)
  488                            Training data
  489                      
  490                          y : array-like of shape (n_samples,) or (n_samples, n_targets)
  491                            Target values. Will be cast to X's dtype if necessary
  492                      
  493                          sample_weight : array-like of shape (n_samples,), default=None
  494                            Individual weights for each sample
  495                      
  496                            .. versionadded:: 0.17
  497                             parameter \*sample_weight\* support to LinearRegression.
  498                      
  499                          Returns
  500                          -------
  501                          self : returns an instance of self.
  502                          """
  503                      
  504     1     9.0   9.0   0.3     n_jobs_ = self.n_jobs
  505     1     8.0   8.0   0.3     X, y = self._validate_data(X, y, accept_sparse=\['csr', 'csc', 'coo'\],
  506     1    1320.0  1320.0   46.4                   y_numeric=True, multi_output=True)
  507                      
  508     1     8.0   8.0   0.3     if sample_weight is not None:
  509                            sample_weight = _check_sample_weight(sample_weight, X,
  510                                              dtype=X.dtype)
  511                      
  512     1     7.0   7.0   0.2     X, y, X_offset, y_offset, X_scale = self._preprocess_data(
  513     1     6.0   6.0   0.2       X, y, fit_intercept=self.fit_intercept, normalize=self.normalize,
  514     1     6.0   6.0   0.2       copy=self.copy_X, sample_weight=sample_weight,
  515     1    999.0  999.0   35.1       return_mean=True)
  516                      
  517     1     8.0   8.0   0.3     if sample_weight is not None:
  518                            # Sample weight can be implemented via a simple rescaling.
  519                            X, y = _rescale_data(X, y, sample_weight)
  520                      
  521     1     10.0   10.0   0.4     if sp.issparse(X):
  522                            X_offset_scale = X_offset / X_scale
  523                      
  524                            def matvec(b):
  525                              return X.dot(b) - b.dot(X_offset_scale)
  526                      
  527                            def rmatvec(b):
  528                              return X.T.dot(b) - X_offset_scale \* np.sum(b)
  529                      
  530                            X_centered = sparse.linalg.LinearOperator(shape=X.shape,
  531                                                 matvec=matvec,
  532                                                 rmatvec=rmatvec)
  533                      
  534                            if y.ndim < 2:
  535                              out = sparse_lsqr(X_centered, y)
  536                              self.coef_ = out\[0\]
  537                              self._residues = out\[3\]
  538                            else:
  539                              # sparse_lstsq cannot handle y with shape (M, K)
  540                              outs = Parallel(n_jobs=n_jobs_)(
  541                                delayed(sparse_lsqr)(X_centered, y\[:, j\].ravel())
  542                                for j in range(y.shape\[1\]))
  543                              self.coef_ = np.vstack(\[out\[0\] for out in outs\])
  544                              self._residues = np.vstack(\[out\[3\] for out in outs\])
  545                          else:
  546                            self.coef_, self._residues, self.rank_, self.singular_ = \\
  547     1    412.0  412.0   14.5         linalg.lstsq(X, y)
  548     1     6.0   6.0   0.2       self.coef_ = self.coef_.T
  549                      
  550     1     3.0   3.0   0.1     if y.ndim == 1:
  551     1     15.0   15.0   0.5       self.coef_ = np.ravel(self.coef_)
  552     1     27.0   27.0   0.9     self._set_intercept(X_offset, y_offset, X_scale)
  553     1     2.0   2.0   0.1     return self

نصب و استفاده از ماژول  memory_profiler برای تشخیص میزان رم هر خط

ماژول بعدی که میخوام دربارش صحبت کنم memory_profiler هست که با استفاده از اون میتونیم خط به خط میزان استفاده رو توی پایتون مشخص کنیم.

برای شروع با دستور زیر اون رو نصب میکنیم

bash
pip install memory_profiler

بعد از نصب میتونید با کمک load_ext اون رو توی ژوپیتر لود کنید

python
%load_ext memory_profiler

دقیقا مثل دستور قبلی و اینجا از mprun استفاده میکنیم برای نمونه برای تابعی که فاکتوریل های مختلفی اجرا میکرد:

python
%mprun -f LinearRegression().fit LinearRegression().fit(X, y)

همانطور که میبینید در خط اول مکان دقیق اون تابع رو برای ما مشخص کردم و از طرفی طبق پیامی که من گرفتم اجازه اجرا

NOTE: %mprun can only be used on functions defined in physical files, and not in the IPython environment.

رو به ما میده که متاسفانه نمیتونم از فانکشن هایی که توی ژوپیتر تعریف میکنیم این تابع رو استفاده کنیم.

خب اینجا هم خروجی رو بینید که برای اون تابع fit هست:

text
Filename: /home/amin/.local/lib/python3.6/site-packages/sklearn/linear_model/_base.py

Line #  Mem usage  Increment Occurences  Line Contents
============================================================
  481   99.5 MiB   99.5 MiB      1    def fit(self, X, y, sample_weight=None):
  482                         """
  483                         Fit linear model.
  484                     
  485                         Parameters
  486                         ----------
  487                         X : {array-like, sparse matrix} of shape (n_samples, n_features)
  488                           Training data
  489                     
  490                         y : array-like of shape (n_samples,) or (n_samples, n_targets)
  491                           Target values. Will be cast to X's dtype if necessary
  492                     
  493                         sample_weight : array-like of shape (n_samples,), default=None
  494                           Individual weights for each sample
  495                     
  496                           .. versionadded:: 0.17
  497                            parameter \*sample_weight\* support to LinearRegression.
  498                     
  499                         Returns
  500                         -------
  501                         self : returns an instance of self.
  502                         """
  503                     
  504   99.5 MiB   0.0 MiB      1      n_jobs_ = self.n_jobs
  505   99.5 MiB   0.0 MiB      1      X, y = self._validate_data(X, y, accept_sparse=\['csr', 'csc', 'coo'\],
  506   99.5 MiB   0.0 MiB      1                   y_numeric=True, multi_output=True)
  507                     
  508   99.5 MiB   0.0 MiB      1      if sample_weight is not None:
  509                           sample_weight = _check_sample_weight(sample_weight, X,
  510                                             dtype=X.dtype)
  511                     
  512   99.5 MiB   0.0 MiB      1      X, y, X_offset, y_offset, X_scale = self._preprocess_data(
  513   99.5 MiB   0.0 MiB      1        X, y, fit_intercept=self.fit_intercept, normalize=self.normalize,
  514   99.5 MiB   0.0 MiB      1        copy=self.copy_X, sample_weight=sample_weight,
  515   99.5 MiB   0.0 MiB      1        return_mean=True)
  516                     
  517   99.5 MiB   0.0 MiB      1      if sample_weight is not None:
  518                           # Sample weight can be implemented via a simple rescaling.
  519                           X, y = _rescale_data(X, y, sample_weight)
  520                     
  521   99.5 MiB   0.0 MiB      1      if sp.issparse(X):
  522                           X_offset_scale = X_offset / X_scale
  523                     
  524                           def matvec(b):
  525                             return X.dot(b) - b.dot(X_offset_scale)
  526                     
  527                           def rmatvec(b):
  528                             return X.T.dot(b) - X_offset_scale \* np.sum(b)
  529                     
  530                           X_centered = sparse.linalg.LinearOperator(shape=X.shape,
  531                                                matvec=matvec,
  532                                                rmatvec=rmatvec)
  533                     
  534                           if y.ndim < 2:
  535                             out = sparse_lsqr(X_centered, y)
  536                             self.coef_ = out\[0\]
  537                             self._residues = out\[3\]
  538                           else:
  539                             # sparse_lstsq cannot handle y with shape (M, K)
  540                             outs = Parallel(n_jobs=n_jobs_)(
  541                               delayed(sparse_lsqr)(X_centered, y\[:, j\].ravel())
  542                               for j in range(y.shape\[1\]))
  543                             self.coef_ = np.vstack(\[out\[0\] for out in outs\])
  544                             self._residues = np.vstack(\[out\[3\] for out in outs\])
  545                         else:
  546                           self.coef_, self._residues, self.rank_, self.singular_ = \\
  547   99.5 MiB   0.0 MiB      1          linalg.lstsq(X, y)
  548   99.5 MiB   0.0 MiB      1        self.coef_ = self.coef_.T
  549                     
  550   99.5 MiB   0.0 MiB      1      if y.ndim == 1:
  551   99.5 MiB   0.0 MiB      1        self.coef_ = np.ravel(self.coef_)
  552   99.5 MiB   0.0 MiB      1      self._set_intercept(X_offset, y_offset, X_scale)
  553   99.5 MiB   0.0 MiB      1      return self