این کیه؟

من کیستم و چه میکنم در این دنیای تاریک؟

چند نگاره از امین شریفی

خلاصه ای از وضعیت کاری من:

یک مهندس نرم افزار با بیش از چهار سال و نیم تجربه، من در سیستم CloudBase و توسعه Backend با استفاده از Python / FastAPI، PHP / Laravel، Javascript / NestJs تخصص دارم.

مهندس نرم افزار باتجربه با تخصص در زنجیره تامین، آموزش الکترونیکی، سیستم های غیرمتمرکز و مدیریت حساب کاربری. مهارت در Agile (Scrum) و مدیریت تیم های کوچک. در آخرین موقعیتم در Faradars.org، به عنوان عضوی از یک تیم، مسئولیت انتقال یکی از بزرگترین فناوری های مقیاس پذیر با میلیون ها کاربر در ماه را بر عهده داشتم. این انتقال منجر به بهبود قابل توجهی در کارایی سیستم شد.

نسخه کامل رزومه بنده:

Unable to display PDF file. Download instead.