بلاگ

۲۰۴ - بدون محتوا - قسمت صفرم

من, آزادی اینترنت و چرایی تولید محتوا, chat GPT و هوش مصنوعی در مقابل هوش مصنوعی این یک محتوای بدون فرم خاصی هست و تقریبا بدون کات تهیه میشه, نظرتون در این باره چی هست؟